02188103220
info@upsiran.com

سهم ۱۵ درصدی انرژی هسته ای در تامین برق ایران

به گزارش برق نیوز وی افزود: بر این اساس در افق بلند مدت در نظر داریم حداقل هشت هزار مگاوات و حداکثر ۲۰ هزار مگاوات برق هسته ای تولید کنیم که این مساله در طول زمان بر اساس رویه دینامیک ارزیابی می شود و اگر محاسبات هزینه - فایده، پاسخ داد، سهم آن را بالا می بریم.رییس سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد: هم اکنون قرارداد احداث دو نیروگاه با روس ها منعقد شده و مقدمات انعقاد قرارداد دو نیروگاه دیگر در سواحل مکران با چینی ها در حال انجام است.

صالحی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دانش هسته ای ما دیگر درون کتاب نیست که بخواهند حق هسته ای ما را بگیرند و فعالیت های هسته ای ما را کند کنند و یقینا اینگونه نخواهد شد.

وی با بیان اینکه برجام بحث مفصلی است اظهار داشت: خدا را شاهد می گیرم که ما در این مذاکرات هیچ چیز را از دست ندادیم ؛ محدودیت هایی را پذیرفتیم که از دید آنها ما را از دسترسی به سلاح هسته ای منع می کرد. ما گفتیم اختیارا و فعلا بالای پنج درصد غنی سازی نمی کنیم ، اگر بخواهیم ۹۰درصد غنی سازی کنیم راه آن، سلاح است ، ما نمی خواهیم سلاح بسازیم و به دنبال غنی سازی ۹۰ درصد هم نمی رویم.

رییس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه دنبال ساخت فلز پلوتونیوم نمی رویم اظهار داشت: یکبار فلز اورانیویم طبیعی را ساختیم و یکبار پلوتونیوم را استخراج کردیم که سند آن را داریم و پروسه بازفرآوری آن در اختیار ما است؛ بنابراین ساخت فلز را بلدیم.

رییس سازمان انرژی اتمی اظهار داشت: این موارد را در سال ۲۰۰۳ اعلام کردیم که دنبال بازفراوری و ساخت فلز نیستیم ؛ این ها محدودیت نیست . ما می توانیم اینها را بسازیم اما ضرورت ندارد بسازیم و نمی خواهیم پلوتونیوم باز فرآوری کنیم ، در واقع محدودیت ها برای ما محدودیت فنی تلقی نمی شود و باعث کندی در مسائل فنی نخواهد شد.

 

منبع: برق نیوز