باتری سازی ساینا

مدیر عاملمحمد صادق غلامی
آدرسبوشهر چهارراه ولیعصر ساختمان ولیعصر طبقه 2 واحد4
تلفن07733333670-3
نمابر077333329559
سایتwww.saynaco.com
ایمیلinfo@saynaco.com