02188103220
info@upsiran.com

انجمن

درباره انجمن بیشتر بدانید ...

انجمن صنفی سازندگان UPS ایران در سال ۱۳۷۳ تأسیس و در زمره اولین انجمن های کارفرمائی رسمی و ثبت شده ایران می باشد. در سالهای نه چندان دور و بدلیل مشکلات باقیمانده از جنگ تحمیلی و سرعت سازندگی و توسعه کشور وضعیت برق شبکه سراسری با مشکلات عدیده ای مواجه بود و ضرورت استفاده از برق مناسب و پایدار برخی از سازندگان لوازم الکترونیکی را به طراحی و ساخت مولدهای برق بدون وقفه یا بطور اختصار UPS هدایت نمود.

اطلاعات بیش‌تر

اعضای انجمن